topp
  spacer
 
 

Restaurering, rehabilitering eller

moderne design med tradisjonell teknikk

– MTG har kompetansen

MTG AS har meget god erfaring i å utføre restaurering eller rehabilitering av gamle objekter. Dette er kunnskap, erfaring og teknikker som også kan benyttes i mer moderne bygninger.

Bildene over og til høyre er fra Agdenes kirke, innviet i 1858. Her var taket over alteret i en veldig dårlig forfatning. En gang hadde det blitt helsparklet med det resultatet at temperatursvingninger har gitt masse sprekker og avskallinger på grunn av stor bevegelse i taket. Her ble taket skrapt nesten helt rent og mønsteret, som var blitt avfotografert av oss, ble malt opp på frihånd. Resultatet er så nær opptil det opprinnelige som mulig.

Veggene ble malt med oljemaling og en del marmoraktig dekor på buer, rekkverk og søyler ble retusjert.Taket i kirkerommet er også retusjert.

Bildene under er fra Banken, Sparebank 1s gamle bygg. Bygningen er fra 1870-tallet og vernemyndighetene deltok aktivt i arbeidet. Her var det opprinnelig meningen å tapetsere opp, men på grunn av skjevheter ble det valgt å male mønsteret direkte på veggen ved hjelp av sjablon.

Mønsteret ble først malt av oss, så ble sjablonen laget av oss med det som utgangspunkt. Den lengste sjablonen var seks meter lang og en meter bred. Mønsteret er holdt i tre farger i tillegg til bunnfargen. Resultatet har blitt svært tidstypisk for bygningen. I tillegg er dører i det gamle banklokalet ådret.

 

MTG AS har god kapasitet til å utføre restauring, rehabilitering og å gjenskape originaler.

Vi gjør også dekor/veggmalerier basert på både tradisjonelle og moderne teknikker.

   


 
   

MTG AS - Ingvald Ystgaards vei 7B, 7047 Trondheim. Telefon: 73 90 08 22, Faks: 73 90 10 64, Epost: mtg@mtg.no